نصب و راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری

هزینه پس از اتمام کار مشخص می شود.

ثبت سفارش

فهرست خدمات

 • خدمات زیرساخت (کابل کشی، داکت کشی و...)

  ۵۰۰۰۰۰
 • خدمات نرم افزاری (نصب سرویس ها، تنظیمات و....)

  ۵۰۰۰۰۰
 • خدمات پشتیبانی

  ۵۰۰۰۰۰
 • اینترنت

  ۱۰۰۰۰۰
راه اندازی انواع شبکه های کامپیوتری