فروش و ارائه انواع خدمات نرم افزاری

هزینه پس از انجام کار محاسبه می شود

ثبت سفارش

فهرست خدمات

  • نصب و راه اندازی ویندوز

    ۱۰۰۰۰۰
  • نصب برنامه های کاربردی

    ۱۰۰۰۰۰
  • نصب آنتی ویروس

    ۱۰۰۰۰۰
ارائه انواع خدمات نرم افزاری